Pon - Pet: 07:00 - 21:00 Sub - Ned: Zatvoreno
Perkovčeva ul. 3, 10000 Zagreb

Zaštita osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj je stupila na snagu izravna primjena Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka – u daljnjem tekstu: Uredba), kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/2018).

Sukladno Uredbi, Stomatološka poliklinika Zagreb je voditelj obrade podataka, te kao takva određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, a ujedno je odgovorna i za provođenje odgovarajućih tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala učinkovita zaštita istih.

Stomatološka poliklinika Zagreb osobne podatke prikuplja i obrađuje prvenstveno u svrhu pružanja zdravstvene skrbi i javnog interesa u području javnog zdravlja, ali i u svrhu ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnih odnosa, kao i ispunjenja ugovornih obveza temeljem:

 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
 • Zakona o obvezno zdravstvenom osiguranju,
 • Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,
 • Zakona o liječništvu,
 • Zakona o sestrinstvu,
 • Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
 • Zakona o zaštiti prava pacijenata,
 • Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama,
 • Zakona o radu
 • Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama
 • Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Općeg poreznog zakona i
 • drugih zakonskih i podzakonskih akata te
 • da podatke koriste stručne službe Poliklinike u zakonom propisanu svrhu

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Stomatološka poliklinika Zagreb je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka, te omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno odredbama GDPR uredbe.

e-mail: gdpr@spz.hr

Prava ispitanika

https://spz.hr/download/gdpr-obavijest-korisnicima/

https://spz.hr/download/gdpr-odluka-o-imenovanju-scuzbenice-za-zastitu-podataka/

https://spz.hr/download/gdpr-politika-o-zastiti-osobnih-podataka/

https://spz.hr/download/pravilnik-o-zastiti-osobnih-podataka/

GDPR – Zahtjev za pristup osobnim podacima

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-pristup-osobnim-podacima/

GDPR – Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-ispravak-osobnih-podataka/

GDPR – Zahtjev za brisanje osobnih podataka

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-brisanje-osobnih-podataka/

GDPR – Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-ogranicenjem-obrade-osobnih-podataka/

GDPR – Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-prenosenje-osobnih-podataka/

GDPR – Prigovor na obradu osobnih podataka

 

Zahtjev za utvrđivanje povrede osobnih prava

Ako je ispitanik mišljenja da je Stomatološka poliklinika Zagreb prilikom obrade njegovih osobnih podataka prekršila hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, može se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka  radi utvrđenja eventualnih spornih pitanja.

Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja.

U slučaju povrede osobnih podataka ispitanik ima pravo uložiti žalbu Hrvatskoj agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Kršenje privatnosti podataka

U slučaju povrede osobnih podataka, Stomatološka poliklinika Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi, dužna je izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Vezani dokumenti

Etički kodeks

 

Zakoni

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Skip to content
Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp