Pon - Pet: 07:00 - 21:00 Sub - Ned: Zatvoreno
Perkovčeva ul. 3, 10000 Zagreb

Zaštita osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj je stupila na snagu izravna primjena Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka – u daljnjem tekstu: Uredba), kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/2018).

Sukladno Uredbi, Stomatološka poliklinika Zagreb je voditelj obrade podataka, te kao takva određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, a ujedno je odgovorna i za provođenje odgovarajućih tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala učinkovita zaštita istih.

Stomatološka poliklinika Zagreb osobne podatke prikuplja i obrađuje prvenstveno u svrhu pružanja zdravstvene skrbi i javnog interesa u području javnog zdravlja, ali i u svrhu ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnih odnosa, kao i ispunjenja ugovornih obveza temeljem:

 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
 • Zakona o obvezno zdravstvenom osiguranju,
 • Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,
 • Zakona o liječništvu,
 • Zakona o sestrinstvu,
 • Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
 • Zakona o zaštiti prava pacijenata,
 • Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama,
 • Zakona o radu
 • Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama
 • Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Općeg poreznog zakona i
 • drugih zakonskih i podzakonskih akata te
 • da podatke koriste stručne službe Poliklinike u zakonom propisanu svrhu

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Stomatološka poliklinika Zagreb je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka, te omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno odredbama GDPR uredbe.

e-mail: gdpr@spz.hr

Prava ispitanika

https://spz.hr/download/gdpr-obavijest-korisnicima/

https://spz.hr/download/gdpr-odluka-o-imenovanju-scuzbenice-za-zastitu-podataka/

https://spz.hr/download/gdpr-politika-o-zastiti-osobnih-podataka/

https://spz.hr/download/pravilnik-o-zastiti-osobnih-podataka/

GDPR – Zahtjev za pristup osobnim podacima

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-pristup-osobnim-podacima/

GDPR – Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-ispravak-osobnih-podataka/

GDPR – Zahtjev za brisanje osobnih podataka

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-brisanje-osobnih-podataka/

GDPR – Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-ogranicenjem-obrade-osobnih-podataka/

GDPR – Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

https://spz.hr/download/gdpr-zahtjev-za-prenosenje-osobnih-podataka/

GDPR – Prigovor na obradu osobnih podataka

 

Zahtjev za utvrđivanje povrede osobnih prava

Ako je ispitanik mišljenja da je Stomatološka poliklinika Zagreb prilikom obrade njegovih osobnih podataka prekršila hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, može se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka  radi utvrđenja eventualnih spornih pitanja.

Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja.

U slučaju povrede osobnih podataka ispitanik ima pravo uložiti žalbu Hrvatskoj agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Kršenje privatnosti podataka

U slučaju povrede osobnih podataka, Stomatološka poliklinika Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi, dužna je izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Vezani dokumenti

Etički kodeks

 

Zakoni

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Skip to content