Pon - Pet: 07:00 - 21:00 Sub - Ned: Zatvoreno
Perkovčeva ul. 3, 10000 Zagreb

Zdravstveno osiguranje i naplata usluga

Svi korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) imaju pravo na punu zdravstvenu zaštitu uz plaćanje participacije koja iznosi 20% od ukupnog iznosa računa za pruženu uslugu.

Nadalje, sukladno čl. 19. st. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju iznos participacije ne može biti manji od postotaka proračunske osnovice za:

–  dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti – 30,07% proračunske osnovice (1000 kn)

– dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina – 15,03% proračunske osnovice. (500 kn)

Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji je obvezna snositi osigurana osoba može po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iznositi najviše 60,13% proračunske osnovice (do 2000 kn).

HZZO osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za djecu do navršene 18 g. života, djecu koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad i osigurane osobe za koje se osiguravaju temeljem rješenja koje donosi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb.

Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a i osiguravajućih kuća Croatia zdravstveno osiguranje, Triglav osiguranje, Wiener osiguranje Viena Insurance Group, Uniqa osiguranje, Allianz Zagreb, Merkur osiguranje i Generali osiguranje oslobođeni su plaćanja participacije, osim u slučaju korištenja lijekova s “B liste”.

Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja ostalih osiguravajućih kuća plaćaju participaciju, a s izdanim računom mogu naknadno od svoje osiguravajuće kuće tražiti podmirenje troška sukladno ugovorenoj polici zdravstvenog osiguranja s osiguravateljem.

Skip to content