Pon - Pet: 07:00 - 21:00 Sub - Ned: Zatvoreno
Perkovčeva ul. 3, 10000 Zagreb

Prenošenju znanja i iskustva mlađim kolegama – specijalistima, pripravnicima i studentima pridaje se iznimna važnost. U Poliklinici se obavlja dio programa pripravničkog staža za doktore dentalne medicine i dio specijalističkog staža za doktore – specijalizante.

U našoj ustanovi moguće je obavljati dio specijalističkog staža u trajanju od 6–12 mjeseci za naše specijalizante, a uz suglasnost Ministarstva zdravlja, za specijalizante iz drugih zdravstvenih ustanova naše zemlje, taj staž može trajati i duže od 12 mjeseci.

1. listopada 2003. godine osnovana je Hrvatska komora medicinskih sestara u koju su uključene sve medicinske sestre Stomatološke poliklinike Zagreb. Kao i doktori dentalne medicine – specijalisti, medicinske sestre imaju obavezu trajne edukacije pohađajući kongrese i tečajeve organizirane za njih.

Stomatološka poliklinika Zagreb od 2004. godine organizira tečajeve trajne izobrazbe za medicinske sestre – djelatnice Poliklinike, kao i za medicinske sestre iz drugih zdravstvenih ustanova. Voditelji tečajeva su medicinske sestre i doktori – specijalisti zaposleni u Poliklinici kao i vanjski suradnici (profesori) gosti – predavači.

Od 2005. godine zaživjela su dva projekta na Odjelu za dentalnu i oralnu patologiju s parodontologijom: “Oralno zdravlje osoba starije dobi” i “Halitoza”.
Stomatološka poliklinika Zagreb u okviru programa “Stomatološka zdravstvena zaštita djece s teškoćama u razvoju” koji je započet 2005. godine zajedno s Gradskim uredom za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, danas Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom kontinuirano provodi prevenciju i terapiju zubi, te ortodontsku terapiju kod djece s teškoćama u razvoju. Terapiju provode specijalisti dječje i preventivne stomatologije i specijalisti ortodoncije.

U školskoj godini 2013./2014. Poliklinika postaje nastavna baza Zdravstvenog učilišta Zagreb, Medvedgradska 55, za obrazovni program – dentalni asistent. Učenici 3. i 4. razreda obavljaju obavezne vježbe iz nastavnog programa – praktični dio na odjelima Poliklinike. Suradnja se nastavila i tijekom školske godine 2014./2015.

Tijekom 2014. godine djelatnici Poliklinike aktivno ili pasivno sudjelovali su na domaćim i stranim stručnim tečajevima, simpozijima i kongresima.

Ortodoncija

“Kompetencije zdravstvenih djelatnika u sigurnosti za pacijenta”; Zagreb, 3.4.2014.
“18. sajam Zdravlja”; Vinkovci, 25-27.04.2014.
“TMZ- terapija i dijagnoza s dr. Menzel”; Opatija, 29.05-01.06.2014.
Case d.o.o. Zakon o pravu na pristup informacijama/ zakon o zaštiti osobnih podataka; Zagreb, 04.06.2013.
Edukacija “Hitna medicinska pomoć”; Zagreb, rujan 2014.
“Quintessence kongres”; Zagreb, 17.-18.10.2014.
“2. Međunarodni kongres Hrvatskog društva ortodonata HLZ”; Zagreb, 24-27.09.2014.
“Ortodoncija put do estetike”; Zagreb, 21-22.11.2014.
“VII Forestadent Symposium”; Zadar, 3-4.10.2014.

Protetika

“Izrada udlage – radni tečaj”; Zagreb, 15.03.2014.
“Kompetencije zdravstvenih djelatnika u sigurnosti za pacijenta”; Zagreb, 3.4.2014.
“Aesthetic dental moment”; Zadar, 09-10.05.2014. Hrvatsko društvo estetske dentalne medicine
Kongres “Vikend s Promedikom”; Makedonija, 29.05.-01.06.2014.
Edukacija “Hitna medicinska pomoć”, Zagreb, rujan 2014.
“Quintessence kongres”; Zagreb, 17.-18.10.2014.
“Božić u Zagrebu”; Zagreb, 12-13.12.2014.
“Ivoclar Vivadent kongres”; Beograd, 15.11.2014.
“AIOP Academia Italiana di Odontoiatria protesica “; Venezia, 21-23.11.14.
2. Godišnji kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta, Zagreb, 14-15.11.2014.

Radna zajednica

Delphi Consensus Conference Athens, 10.01.2014.
HKDM “S praktičarima otvoreno o praksi 7”; Zagreb, 21 i 22.03.2014.
“Kompetencije zdravstvenih djelatnika u sigurnosti za pacijenta”; Zagreb, 3.4.2014.
Dan restaurativne dentalne medicine i endodoncije; Zagreb, 12.04.2014.
“18. sajam Zdravlja”; Vinkovci, 25-27.04.2014.
“6th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the international “Association for Paleodontology”; Zagreb, 26-30.08.2014.
“Perio Implant”; Opatija, 23-24.05.2014.
“Ljepota & estetika” međunarodni kongres Šibenik; 12-13.09.2014. HKDM
“IADR/PER” kongres ;Dubrovnik, 10-13.09.2014.
“12. Bienalni kongres oralne medicine EAOM”; Antalya, Turska, 10.-13.09.2014.
“Parodontološki kongres”; Rim, 17-20.09.2014.
Edukacija “Hitna medicinska pomoć”;Zagreb, rujan 2014.
“Quintessence kongres”; Zagreb, 17.-18.10.2014.
“Stomatologija svakodnevna praksa”; Zagreb, 21-22.11.2014.
“Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata”; Zagreb, 22.11.2014.

Oralna kirurgija

“Kompetencije zdravstvenih djelatnika u sigurnosti za pacijenta”; Zagreb, 3.4.2014.
“Aesthetic dental moment”; Zadar, 09-10.05.2014. Hrvatsko društvo estetske dentalne medicine
Edukacija “Hitna medicinska pomoć”; Zagreb, rujan 2014.
“Quintessence kongres”; Zagreb, 17.-18.10.2014.
“XI. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju”; Zagreb, 27-29.11.2014.

Dentalni tehničar

Tečaj stručnog usavršavanja “Četiri mušketira 2014”; Zagreb, 12.04.2014.
“IPS e-max & IPS InLine One course”; Lichtenstein, 01.06.-05.06.2014.
“Međunarodni kongres Hrvatskog društva ortodonata HLZ “; Zagreb, 26-27.09.2014.
“18. dani dentalne tehnike” HKDM; Opatija, 10-12.10.2014.
“Quintessence kongres”; Zagreb, 17.-18.10.2014.
“Competence in Esthetics 2014”; Beograd, 14-16.11.2014.
Tečaj “Erkoform 3d sistem”; Celje, 17-18.11.2014.

Radna zajednica

TIM4PIN d.o.o. Sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2013. godinu; Zagreb, 17.01.2014.
Case d.o.o. Zakon o pravu na pristup informacijama/ zakon o zaštiti osobnih podataka; Zagreb, 22.01.2013.
HKDM “s praktičarima otvoreno o praksi 7”; Zagreb, 21 i 22.03.2014.
Osnove izrade studije izvodljivosti 26.02.2014.; Zagreb
“Kompetencije zdravstvenih djelatnika u sigurnosti za pacijenta”; Zagreb, 3.4.2014.
“Ekonomska i pravna pitanja poslovanja zdravstvenih ustanova” UPUZ; Opatija, 26-28.3.2014.
“Zdrava i sigurna budućnost – kako je osigurati?”; Zagreb, 28. travnja
“5. Konferencija za zdravstvo – Razvoj Zdravstvenog sustava RH”; Opatija, 14.05.2014.
“Novi zakon o radu”; Zagreb, 11.09.2014.
“Izmjene i dopune računskog plana” TEB; Zagreb, 22.09.2014.
“Zaštita zdravlja i sigurnost na radu”; Zagreb, 19.11.2014.
“Edukacija u Prodent int d.o.o.”; Ljubljana. 19-21.11.2014.
“UPUZ savjetovanje”;Opatija, 4-5.12.2014

Medicinske sestre i RTG

HUMS “Prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama”; Zagreb, 8. ožujak 2014.
HKDM “S praktičarima otvoreno o praksi 7”; Zagreb, 22.03.2014.
“Kompetencije zdravstvenih djelatnika u sigurnosti za pacijenta”; Zagreb, 3.4.2014.
HUMS “Osposobljavanje djelatnika za obavljanje poslova sterilizacije i dezinfekcije medicinskih instrumenata u zdravstvenim ustanovama”; Zagreb, 21.02.-02.03. 2014.
Edukacija “Hitna medicinska pomoć”; Zagreb, rujan 2014.
“Zaštita zdravlja i sigurnost na radu”; Zagreb, 19.11.2014
“Zaštita na radu te sindikalno organiziranje i informiranje”; Tuhelj, 20-22.11.2014.

Tečaji za trajne izobrazbe za medinske sestre

“Bol-sestrinska dijagnoza” veljača 2014.; Dijana Didak, bacc.med.techn., Suzana Frobe, med. sestra
“Upravljanje rizikom s aspekta incidenta u ordinaciji”,ožujak 2014.; Ljubica Uvodić-Vranić, prof. psihologije
“Sigurnost pacijenata kroz kompetencije i priziv savjesti”, travanj 2014., Ljiljana Lujanac, dipl.iur.
“Dezinfekcija i sterilizacija”, svibanj 2014., Maja Keleminec, bacc.med.tech., Željka Bakota, bacc.med.techn.
“Stomatološko liječenje kardiovaskularnih pacijenata” , rujan 2014., dr.sc. Petra Nola Fuchs, spec.oral.kir., Ivanka Filić, bacc.med.techn.
“Zadovoljstvo bolesnika – indikator kvalitete zdravstvene usluge”, listopad 2014., mr.sc.Elizabeta Krstić Vukelja, dipl.ing.stroj., Agata Kokotec, bacc.med.techn.
“Mukokutane bolesti”, studeni 2014., doc.dr.sc.Josipa Sanja Gruden Pokupec, spec.oral.patologije, Andrea Krcunović, med. sestra
“S praktičarima otvoreno o praksi 8”, HKDM; Zagreb, 21.03.2015.
“23. strukovni seminar za medicinske sestre”; Šmarješke Toplice, 10.04.-11.04.2015.
“19. sajam zdravlja – smotra s međunarodnim sudjelovanjem – Vinkovci zdravi grad 2015”; Vinkovci, 18.04.2015.
Posjet Poliklinici Adriatic Dent; Rovinj, 03.06. – 07.06.2015.

Ortodoncija

“1.Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu”; Zagreb, 20.03.-21.03.2015.
“Controversies in Orthodontics”; Milano, 06.04.-07.04.2015.
“European Damon Forum”; Barcelona, 16.04.-18.04.2015.
“Ortodontska terapija temeljena na biomehanici i estetici” VenEvent; Dubrovnik, 24.04.-25.04.2015.
” Kako i kada optimizirati Damon mehanike s mini implantatima”, Zagreb, 4.07.-5.07.2015.

Stomatološka protetika

“Međunarodni sajam-dentalna izložba IDS”; Koeln, 11.03.-15.03.2015.
“S praktičarima otvoreno o praksi 8”, HKDM; Zagreb, 21.03.2015.
“Aesthetic Dental Moment”, HDEDM; Zadar, 21.05.-23.05.2015.
Planmeca; Helsinki, Finska, 01.06.-03.06.2015.

Dentalna i oralna patologija

“Suvremena parodontologija prof. Sculean”; Opatija, 05.03.-09.03.2015.
“1.Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu”; Zagreb, 21.03.2015.
“Hrvatski parodontološki dani”, Conventus Credo; Zagreb, 10.04.-11.04.2015.
“19. sajam zdravlja – smotra s međunarodnim sudjelovanjem – Vinkovci zdravi grad 2015”; Vinkovci, 18.04.2015.
“Stomatologija – svakodnevna praksa”, HED; Zagreb, 24.04.-25.04.2015.
“EuroPerio 8”; London, 03.06.-06.06.2015.
“IAPD – 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry”; Glasgow, Škotska, 01.-04. srpanj, 2015.
“ESSE”; Barcelona, 16.09.-19.09.2015.

Oralna kirurgija

“Aesthetic Dental Moment”, HDEDM; Zadar, 21.05.-23.05.2015.
Posjet Poliklinici Adriatic Dent; Rovinj, 03.06. – 07.06.2015.
“EuroPerio 8”; London, 03.06.-06.06.2015.

Zubna tehnika

“Udlage”, Stomatološki fakultet Zagreb; 20.03.2015.
“6. Međunarodni simpozij za dentalne tehničare-TIM MUŠKETIRA”; HKDM; Zagreb, 11.04.2015.
INTERDENT-radni tečaj preciznog lijevanja; Zagreb, Biblioteka SPZ, 18.05.-19.05.2015.
Posjet Poliklinici Adriatic Dent; Rovinj, 03.06. – 07.06.2015.

Radna zajednica

Financijski izvještaji,računovodstvene,porezne i druge aktualnosti u sustavu proračuna, HZRIFD; Zagreb, 15.01.15.
“Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama, Sigurnost Uduca; Zagreb, 20.01.2015.
Škola fin. upravljanja za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike, TIM4PIN; Zagreb 03.02.-04.02.15.
Javna Nabava, HZRIFD; Zagreb, 02.02.-06.02.2015.
“Financiranje projekata iz fondova i programa EU i priprema projektnih prijedloga”, TIM4PIN; Zagreb, 25.03.2015.
“Novi način financijskog izvještavanja, raspored rezultata i druge aktualnosti u sustavu proračuna”, HZRIF; Zagreb,26.03.2015.
Edukacija u firmi BEGO GmbH&Co.KG; Bremen-Njemačka, 08.04.-11.04.2015.
Udruga poslodavaca u zdravstvu; Opatija, 16.04.-17.04.2015.
“Elektronička javna nabava za ponuditelje i naručitelje”, TEMPIRIS,; Zagreb, 07.05.2015.
“Ugovaranje zdravstvene zaštite u 2015. godini”, UPUZ, Zagreb;15.05.2015.
“Evidencija o radnom vremenu i sadržaj obračuna plaće i otpremnine prema novim pravilnicima”, HZRFD, 18.05.15.
“Povezivanje uplata i zaduženja u obrascu JOPPD-primjena aplikacije SNU, HZRFD; Zagreb, 29.05.2015.
6. Konferencija za zdravstvo, TEB; Opatija, 25.05.-26.05.2015.
Konferencija o zapošljavanju, Radno pravo; Zagreb, 27.05.2015.
“Nove propisane evidencije iz područja radnih odnosa”, TEB; Zagreb, 02.06.2015.
“Specifična pitanja službenih putovanja u javnom i neprofitnom sektoru, TIM4PIN; Zagreb, 08.06.2015.
“Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu”, ZIRS; Zagreb, 11.06.2015.
Posjet Poliklinici Adriatic Dent; Rovinj, 03.06. – 07.06.2015.
Polugodišnji financijski izvještaji, TEB; Zagreb, 03.07.2015

Tečajevi trajne izobrazbe za medicinske sestre

“Rizični pacijenti u stomatološkoj ordinaciji”, veljača 2015., Dijana Didak, prvostupnica sestrinstva, Biljana Mandić, med. sestra
“Samopouzdanje i samopoštovanje; Osvijestiti osjećaj vlastite vrijednosti”, ožujak 2015., prof.dr.sc. Vladimir Gruden, dr.med.spec.psihijatar
“Autistično dijete u stomatološkoj ordinaciji”, travanj 2015., Sandra Kišur, prvostupnica sestrinstva
“Kontrola infekcija – Nacionalni program za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom, rujan 2015.”, Maja Keleminec, prvostupnica sestrinstva
“Intervencije medicinske sestre kod odontogenih infekcija”, listopad 2015., Željka Bakota, prvostupnica sestrinstva, Animira Šaško, med. sestra

Skip to content