Pon - Pet: 07:00 - 21:00 Sub - Ned: Zatvoreno
Perkovčeva ul. 3, 10000 Zagreb

Geronto-stomatološki pokretni timovi

Projekt „Oralno zdravlje treće životne dobi“ predstavlja nastavak projekta grada Zagreba „Procjena oralnog zdavlja starije populacije grada Zagreba“ koji je provodio tim specijalista i specijalizanata Stomatološke poliklinike Zagreb od 2006.-2009. U tom period na uzorku od 1826 osoba utvrđeno je nezadovoljavajuće stanje oralnog zdravlja u 89% ispitanika što je zahtijevalo neodgodivu provedbu multidisciplinarne gerontostomatološke terapije. Projektom „Oralno zdravlje treće životne dobi“ se želi ukazati na važnost oralnog zdravlja, a redovitim pregledima i edukacijom potaknuti osobe starije životne dobi na potrebnu stomatološku sanaciju. Projekt provodi Tim za gerontostomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb.

Uspješnost rada Stomatološke poliklinike Zagreb prepoznao je Grad Zagreb koji od 2018. počinje financirati projekt „Oralno zdravlje treće životne dobi“ čime nastaje naslovni projekt koji se provodi i danas.

Već niz godina svjedočimo porastu udjela starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji grada Zagreba (prema zadnjem popisu stanovništva, preko 17% populacije starije je od 65 godina). Također, niz godina se zdravstveni sustav prilagođava tim novim okolnostima. Ipak, činjenica je da se sve vrijeme zanemaruje zaštita oralnog zdravlja slabije pokretne ili nepokretne starije populacije. Teže pokretni pacijenti su zapravo u potpunosti napušteni što se tiče stomatološke zdravstvene skrbi i kontrolnih pregleda.

Ovim projektom omogućujemo i tom dijelu populacije zdravstvenu uslugu stručnjaka specijalista za najčešće probleme stomatognatog sustava, na način da će ih specijalisti posjetiti u njihovom domu, centrima za starije i nemoćne osobe, palijativnim centrima te po potrebi u bolničkim ustanovama i pružiti potrebnu njegu. Stomatološka poliklinika Zagreb pruža zdravstvenu uslugu svim nepokretnim korisnicima koji su smješteni u domovima za starije i nemoćne osobe grada Zagreba.

Projekt „Pokretni geronto-stomatološki specijalistički timovi“ je nadogradnja na rezultate Projekta „Oralno zdravlje treće životne dobi“ Stomatološke poliklinike Zagreb.

Oralno zdravlje ne smije se promatrati odvojeno od općeg zdravstvenog stanja, a što je naročito značajno kod starije populacije. Dobro oralno zdravlje preduvjet je kvalitetne funkcije govora, žvakanja ali i socijalnog kontakta, pa se mora održavati i u starijoj dobi. Posebno se to odnosi na nutricijski status, koji je izravno ovisan o stomatološkom statusu.

Promjene u usnoj šupljini starijih osoba nisu nužno posljedica starenja, već i popratne pojave uzimanja lijekova za njihove primarne bolesti, zračenja, posljedica različitih akutnih i kroničnih bolesti, slabije prehrane, loše oralne higijene, trauma i sličnog. Ipak starenje utječe na boju i oblik tvrdih zubnih tkiva, promjene krvnih žila pulpe, smanjuje se stvaranje kolagena pa time i elastičnost parodonta, dolazi do promjena u alveolarnim kostima i zglobovima, smanjeno je lučenje sline i osjet okusa a gingiva je sve češće suha i glatka.

Starenje, na žalost, obilježava i potpuni ili djelomičan gubitak zuba kao posljedica svih navedenih negativnih čimbenika. Starija populacija obično je teže pokretna pa su odlasci stomatologu sve rjeđi, na što utječe i nedostatak motivacije. U ovoj životnoj dobi, redoviti stomatološki pregledi trebali bi biti barem jednom godišnje (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nalaže – obavezni stomatološki pregled jednom godišnje).

Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za stare i nemoćne na području grada Zagreba provela je istraživanje koje je otkrilo zabrinjavajuće podatke o redovitim stomatološkim pregledima svojih korisnika. Korisnici su prosječno zadnji stomatološki pregled imali pred najmanje 3 pa sve do 11 godina. Istraživanje je također pokazalo da patološke oralne promjene ima preko 70% ispitanih osoba, dok parodontološku sanaciju treba 51% a protetsku sanaciju 45% ispitanika.

Premda u nekim domovima za starije i nemoćne osobe postoje ordinacije primarne stomatološke zaštite ( ne postoje stomatološke ordinacije pri Domovima, nego se korisnici opredjeljuju za stomatologe po svom izboru), ti stomatolozi ne mogu pružiti specijalističku stomatološku zaštitu i odgovoriti na gore utvrđene potrebe. Stoga i ovi stomatolozi, kao i primarni stomatolozi u domovima zdravlja koji skrbe o pacijentima starije dobi moraju uputiti pacijenta na specijalistički pregled i obradu. Ovo je poseban problem za teže pokretne pacijente, kao i za pokretljive osobe starije dobi zbog manjka motivacije, problema s prijevozom itd.

S obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju sve ove bolesti i s obzirom na troškove liječenja koji su tada neizbježni, a bivaju podmireni bilo od strane države i/ili pacijenta osobno, apsolutno je opravdano redovitim kontrolnim pregledima prevenirati odnosno u najranijoj fazi započeti specijalističko liječenje bolesti. Stoga se nameće logično rješenje da specijalistički timovi dođu takvim pacijentima.

U suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo uspostavljeni su specijalistički pokretni timovi kojeg sačinjavaju : specijalist parodontolog, medicinska sestra i vozač, specijalist stomatološke protetike, medicinska sestra i vozač, te specijalist oralne patologije, medicinska sestra i vozač, specijalist oralne kirurgije, medicinska sestra i vozač i specijalist endodoncije, medicinska sestra i vozač koji će imati zajedničkog administratora/ voditelja projekta zaduženog za koordiniranje aktivnosti i zajedničkog vozača.

Program je imao povremene prekide s obzirom na epidemiološku situacije, ipak održali smo kontinuitet pregleda i sanacije korisnika domovima za starije i nemoćne.

U 2021. nastavljene su sve aktivnosti kao i one koje su zbog epidemiološke situacije otkazane.

Sudjelovanje na odgođenom Međunarodnom gerontološkom i gerijatrijskom kongresu, edukacija i širenje naših iskustava putem mreže zdravih gradova.
Projekt je dobio odobrenje za protetsku sanaciju u listopadu 2021. od strane HZZO – a.

Potrebno je usustaviti dolaske u domove za starije i nemoćne, pojednostavniti procedure u vidu pisanih pristanaka koji se mogu potpisati za sanaciju oralnih bolesti prilikom prijema u domove za starije i nemoćne. Samo kontinuirana skrb znači potpuni uspjeh.

Informacije o ovom programu, odnosno o mogućnosti posjete specijalističkog tima slabije pokretnim starijim osobama, distribuiraju se ne samo putem uprava domova za starije i nemoćne, nego i kroz sustav liječnika obiteljske medicine i primarnih stomatologa, mreže patronažnih sestara te putem centara za socijalni rad kako bi programom bile obuhvaćene i nepokretne starije osobe izvan institucijskog smještaja.

Programom su obuhvaćeni i druge nepokretni pacijenti odnosno pacijente koji se ne smiju kretati (npr. trudnice na strogom mirovanju zbog održavanja trudnoće, bolničke pacijente).

Program obuhvaća slijedeće edukacijske, dijagnostičke, preventivne i terapijske postupke:

 • obavljanje prvih specijalističkih, te kontrolnih pregleda
  davanje pacijentima individualiziranih usmenih uputa u održavanje oralne higijene i higijene zubnih proteza
 • upućivanje pacijenata u hidraciju i ublažavanje simptoma kserostomije kao najčešće primijećene oralne promjene (preporuča se konzumacija 1.5l tekućine dnevno, te višekratno mućkanje usta sljezovim čajem i dodavanjem jestivog ulja u hranu radi lakšeg gutanja zalogaja)
  predavanje navedenih uputa u pisanom obliku obiteljima pacijenata i osoblju ustanova gdje se pacijenti smješteni
 • edukacija osoblja domova za starije o oralnoj higijeni i higijeni zubnih proteza korisnika, te ublažavanju simptoma kserostomije kod korisnika (pojedinim pacijentima je potrebna određena razina asistencije kod čišćenja zubi i zubnih proteza dok motorički i/ili psihički nedovoljno sposobnim pacijentima osoblje treba održavati oralnu i higijenu zubnih proteza)
  terapija oralnih boesti
 • reparatura, prilagođavanje i korekcija proteze, te direktno podlaganje proteza
 • brušenje i poliranje proteza
 • endodontsko liječenje jednokorijenskih zuba
 • jednoplošni, dvoplošni i troplošni ispuni, te splintiranje pomičnih zubi
 • površinska i dubinska parodontoplastika
 • ekstrakcija zubi
 • ubrušavanje preranih kontakata

Ovim programom unaprijeđujemo oralno zdravlje teže pokretne i starije populacije a što dovodi do unapređenja općeg zdravlja i kvalitete života. Razvijanje svijesti o nužnosti provođenja oralne higijene i higijene zubnih proteza će smanjiti pojavnost karijesa i upala parodonta i oralne sluznice, te će se time dovesti do manje pojavnosti neugodnih simptoma boli u ustima. Bolja hidracija pacijenata će poboljšati njihovo opće zdravstveno stanje i smanjiti vjerojatnost gljivičnih oboljenja u ustima.

Sustavna skrb, uz problematiku svakodnevnog odlaska pokretnog gerontostomatološkog tima u domove za starije i nemoćne znači kontinuiteti i efikasnost u brizi za oralno zdravlje najugroženije skupine naše populacije.

 

Voditelji programa

dr.sc. Petra Nola Fuchs, dr. med. dent, specijalist oralne kirurgije
Dunja Kuliš, univ.mag.med.dent, specijalist dentalne i oralne patologije s parodontologijom
Boris Pažin, dr.med.dent, specijalist dentalne patologije i endodoncije

Izvoditelji programa (medicinsko osoblje)

mr.sc. Vanja Vuksan, dr.med.dent.spec
doc.dr.sc. Sanja Josipa Forto, dr.med.dent.spec.
Marina Katavić Čolak, med.sr.
spec.gero.stom@spz.hr

Skip to content